Tradiční pivo z Rychnova nad Kněžnou

image

Modernizace výrobního procesu pro prodloužení trvanlivosti piva

Modernizace výrobního procesu pro prodloužení trvanlivosti piva

Registrační číslo: 19/003/19210/452/010/001030

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sdružení SPLAV.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU:

Pořízením filtračního zařízení dojde ke zvýšení trvanlivosti sudového i lahvového piva na 3 měsíce bez větších změn senzorických vlastností piva. Prodloužení expirace nám pomůže ve zvýšení prodejů v ČR i zahraničí.

V rámci projektu bylo vysázeno 10 dřevin pro zlepšení prostředí v okolí pivovaru.